Torben Hangaard

Torben HangaardTorben Hangaard er uddannet historiker fra Odense Universitet og har tilbragt en længere årrække i Rom med særlig uddannelse i den italienske renæssance.

Hans hovedemner har været studier i den betydning, familien Borgia har haft for renæssancen i tiden omkring år 1500 samt Italiens videre udvikling, hvilket har ført ham frem til en mangeårig beskæftigelse med Italiens samling i 1800-tallet og den betydning, Anita og Giuseppe Garibaldi har haft for Støvlelandet.

Som et naturligt led i sin interesse for historie og kultur uddannede Torben Hangaard sig ligeledes i teologi for gennem 35 år at være beskæftiget som sognepræst i den danske folkekirke samtidig med, han har fortsat sin forskning i italiensk historie og opholder sig så meget som muligt i Rom.