Corporate Social Responsibility (CSR)

HjemløsVi er i Forlaget Muse opsatte på at ”Komme ud over rampen,” og at være en reel forskel, for de mange som for de få. Dette gennem en anderledes forlagsdrift, som fra begyndelsen af har velgørenhed i sit DNA, i sit formål, i selve eksistensgrundlaget. Ideen med forlaget er at skabe en virksomhed, der kan trives mange år frem som en fast bidragsyder til velgørenhed.

Forfatteren Jørgen Nancke har gennem flere år doneret til de hjemløse, dette via hans bogudgivelser, men især gennem årbogen ”Vores Fyn,” som første gang udkom i 2018, og gennem hans optrædener med digte og musik. ”Vores Fyn” er en samling af kendte og ukendte fynboer, som alle donerer deres historie om Fyn, samt deres honorar, til de hjemløse. Problemet med ”Vores Fyn” for Jørgen Nancke lå i, at det netop kun var forfatterhonorarerne som gik videre. ”Man må kunne gøre mere” var tanken, og løsningen var at stifte eget forlag, dette var og blev det naturlige næste skridt.

Drivkraften hos Jørgen Nancke var og er, at hans egen bror Jan Nancke var hjemløs, kombineret med en dødsulykke som han var tilskuer til på sit arbejde som taxachauffør, som medførte en essentiel eksistenskrise, en menneskelig nulstilling.

Jørgen Nancke oplevede meningsløsheden, og hvad gør man med den? I Jørgen Nanckes tilfælde valgte han at gå efter læreruddannelsen, med det formål at gøre en forskel for mennesker der hvor det hele begynder. Gennem hans omskoling på VUC dukkede forfatteren op, her fik han nu udgivet sine digte, senere kom musikeren til, som nu har optrådt i hele landet med digte og musik.

På lærerseminariet UCL i Odense, mødte Jørgen Nancke underviseren Carsten Oxenvad, som en dag sagde: ”Uden solidaritet – intet samfund.” Dette satte fart på det hele, og ”Vores Fyn” blev født i stilhed, på bagerste række midt i undervisningen.

Stiftelse af Forlaget Muse

CSRJørgen Nancke stiftede derfor Forlaget Muse den. 8. april 2019, med ønsket om at tilgodese udsatte grupper i samfundet. Til dette inddrog han en gruppe af ligesindede ildsjæle, som alle deler ønsket om at gøre en forskel for andre, at række ud over egne behov og bruge den nødvendige tid og energi på dette. Gruppen omfatter professionelle fra forlagsbranchen, fra socialmedia branchen, jurister, grafikere og andre. Iblandt disse er Jørgen Nanckes ældste søn Sune Nancke, som er uddannet jurist, og som måske en dag, vil bære forlaget og formålet videre.

Forlaget Muses virke ses særligt ved, at forlaget donerer en betydelig del af sit årlige overskud til velgørende formål, dette ved regnskabsårets afslutning. Hvilke grupper der støttes og i hvilket omfang, vurderes af forlagets direktion, og dette offentliggøres derefter på forlagets hjemmeside. Dertil skal lægges, at der i forbindelse med konkrete projekter, kan være mulighed for, at andelen til donation bliver større ud fra salgbarhed af udgivelsen – dette tages ud af forlagets andel. Hvem der støttes ud fra dette, kan aftales i samråd med den givne udgivelses forfatter.

For at øge chancen for at kunne donere, og derved hjælpe hurtigst og mest muligt, arbejder alle frivilligt det første stykke tid. Dette gælder alle på forlaget, også selvom de er uddannede og professionelle. Kun ydelser købt udefra modtager honorar, som dog alle i sidste ende donerer via årsregnskabet. Vores ydelser udefra har fra starten af bedt om, at en fast del af deres gage går til velgørenhed, hvilket altid oplyses på evt. forlagsvare.

På Forlaget Muse tilstræber vi at give hver enkelt udgivelse, hver enkelt forfatter, samt alle andre, der er forbundet med Forlaget Muse, en personlig service samt rådgivning. Hos os kan man ”Være sig selv,” vi går efter at være rummelige, men professionelle.

I Forlaget Muse har vi tilknyttet professionelle med lang erfaring, viden, kunnen og passion for det kreative, men menneskeligheden er vores varemærke.