Hvem er Torben Hangaard?

Torben Hangaard

Torben er aktuel med den spændende slægtshistorie om Anita og Giuseppe Garibaldis liv, som bl.a. finder sted i både Italien og Sydamerika i 1800-tallet. Her får du Torbens ord på bogen og forfatterskabet.

Hvornår begyndte du at skrive?

Jeg har altid skrevet meget. Lige fra jeg var dreng har det været en interesse for mig, og i skole- og gymnasietid skrev jeg noveller til klassebrug og mange historiske fremstillinger om Roms historie. Det medførte allerede dengang i 60’erne en lang række foredrag blandt elever på folkeskoler og gymnasier, og da små foredragsforeninger begyndte at dukke op, blev jeg jævnligt inviteret til at holde oplæg ved mødeaftener.

Senere var jeg i en periode på et par år redaktør på DSU Odenses klubblad, der blev udgivet parallelt med socialdemokratiets medlemsblad.

Som ung studerende rejste jeg til Rom og uddannede mig i en årrække i romersk renæssancehistorie, som jeg fortsatte med at holde foredrag om ved min hjemkomst. Dertil skrev jeg en lang række artikler og kronikker i diverse tidsskrifter og aviser, før jeg begyndte at udgive bøger om mit foretrukne emne. Det er for nuværende blevet til mere end 20 bøger på flere forlag, og der vil i fremtiden stadig komme nyt fra min side.

Hvad er det vigtigste i en god tekst?

Enhver tekst skal være let læselig, så det giver en umiddelbar oplevelse at beskæftige sig med den. Dertil er det væsentligt, at det fremgår af teksten, at emnet virkelig optager forfatteren. Det må ikke føles som om, teksten er skrevet, fordi den nu engang skulle fylde noget. I stedet skal den fremstilles, så læseren glæder sig til at blade til den næste side for at få yderligere oplysning om forløbet i teksten.

Det er ligeledes vigtigt at inddrage læseren i fortællingen, så det ikke føles som om, der bliver talt ned til læseren eller endnu værre hen over hovedet på læseren, der meget gerne skal føle sig som en del af det forløb, der fortælles om.

Hvad har inspireret dig til at skrive?

Inspirationen til at skrive har som oven nævnt været en trang til at fortælle. Det startede som sagt i mine unge dage, men da jeg efter mit ophold i Rom greb til at skrive mere historisk betonede tekster, fandt jeg det vigtigt at informere læseren om betydningsfulde sider af historien. Det ligger mig på sinde at give en forståelse af nødvendigheden af historisk viden, da vi som mennesker ikke kan leve et fornuftigt liv uden en god historisk viden. Det er ikke tilstrækkeligt at leve i en teknisk verden. Der er også behov for et forstå vor placering i den kulturelle verden, der efter min mening er det væsentligste omdrejningspunkt for det enkelte menneske. I den italienske renæssance anvendte befolkningen et sigende udtryk til beskrivelse af netop menneskets behov for at forstå kulturen. De sagde: ”Der er noget ved alting, men det er ikke alting, der er noget ved.” Det kan vi så tænke over.

Hvad tror du, bliver det næste du skriver?

Jeg er altid fuldt optaget af romersk historie og er i færd med at afslutte en skildring af oldtidens Rom. Manuskriptet bliver efter aftale med forlaget færdigt i løbet af et par måneder. Dertil arbejder jeg på at skrive endnu en bog til Forlaget Muse. Aftalen er, at der ved juletid skal indleveres et manuskript om Tempelherrerne, så det er jeg optaget af at skrive og ser det som en kommende bog på forlaget.

Hvorfor udgive hos Forlaget Muse?

Jeg udgiver gerne på Forlaget Muse, da formålet for forlaget i høj grad tiltaler mig. Som mangeårig præst i Vollsmose har jeg oplevet en del sociale problemer i min nærhed, så når der gøres så flot en indsats, som dette forlag yder, vil jeg meget gerne støtte arbejdet uden at modtage vederlag.

Det er kun at håbe, at forlaget kan vokse sig stort og med indflydelse, så støtten til de hjemløse kan gøre en væsentlig forskel. Det vil jeg gerne medvirke til med mit beskedne bidrag, og derfor udgiver jeg med glæde på Forlaget Muse.

Skriv et svar